Gemeente Maasgouw: Europese niet-openbare aanbesteding Service Provider PV installaties

Gemeente Maasgouw uit Maasbracht heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
Het college van burgemeester en wethouders heeft de ambitie om een stevige impuls te geven aan de verduurzaming van haar gemeente en hierin ook het goede voorbeeld te geven. Daarom gaat de gemeente de openbare verlichting (haar grootste energieverbruiker) CO2 neutraal maken. De gemeente wil hiervoor jaarlijks 985.455 kWh aan lokale duurzame elektriciteit opwekken. Dit project moet deze opwekking van 985.455 kWh realiseren. Hierbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: • De gemeente vervult een intermediaire rol in dit duurzaamheidsproject; • De gemeente draagt niet bij in de kosten; • Wel faciliteert de gemeente de benodigde financiering echter met een lening; • Maximale burgerparticipatie, waarbij de voorbeeldfunctie van de gemeente duidelijk wordt geaccentueerd. De insteek is om dit via zonnepanelen bij kleinverbruikers (scholen, verenigingen, particuliere woningeigenaren en gemeenschapshuizen) te realiseren. Huishoudens en kleine bedrijven hebben zo ook de kans zonnepanelen op hun dak te leggen. Hierdoor wordt lokaal elk jaar een behoorlijke hoeveelheid duurzame energie opgewekt. De verwachting is dat bij ongeveer 380 deelnemers via het zonnepanelenproject evenveel CO2 wordt bespaard als de openbare verlichting van de gemeente jaarlijks verbruikt. De nadruk ligt op het grote voordeel dat inwoner participatie mogelijk wordt gemaakt. Inwoners kunnen meeprofiteren van de doelstelling van de gemeente om energieneutrale openbare verlichting te krijgen. De gemeente sluit een overeenkomst af voor de aanschaf van zonnepanelen, de installatie ervan en een bijbehorend onderhoudscontract. De participanten kunnen vervolgens de zonnepanelen bij de gemeente kopen. Gelet op het maximale bedrag dat wordt geleend, vindt toekenning plaats op basis van inschrijving (‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’). Er wordt een full-service pakket aangeboden: de zonnepanelen, de installatie en het onderhoud ervan. De gemeente stelt voor de inwoners een lening ter beschikking om de aanschaf van zonnepanelen mogelijk te maken. De inwoners betalen de zonnepanelen dus niet ineens, maar via een vaste maandelijks bijdrage aan rente en aflossing van de lening. De insteek is dat deze bijdrage altijd lager is dan het voordeel dat ontstaat door het (grotendeels) wegvallen van de kosten het eigen elektriciteitsgebruik, zodat er direct financieel voordeel is. Daarnaast is van belang dat de inwoner volledig wordt ontzorgd, waardoor de drempel om zonnepanelen te kopen lager wordt. Aan het einde van de looptijd (na 15 jaar) heeft de deelnemer aan het project de lening afgelost en enkel nog de opbrengsten van de zonnepanelen. De gemeente heeft op dat moment ook de lening bij de kredietverstrekker afgelost.

Meer informatie vind je hier