Maastricht: nieuwbouw en verbouw MECC

Gemeente Maastricht heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
De gemeente Maastricht gaat over tot een Europese niet-openbare aanbesteding inzake het afsluiten van een overeenkomst voor diensten van architect(en), constructeur, bouwfysische, waterbouwkundige en elektrotechnische adviseurs, ten behoeve van de totstandkoming van het ontwerp en de begeleiding van de uitvoering van de nieuwbouw en verbouw van (onderdelen van) het MECC.

Het betreft advieswerkzaamheden ten behoeve van het ontwerp, de werkvoorbereiding, de aanbesteding en de begeleiding van de uitvoering van de gewenste aanpassingen aan het MECC. Hierbij moet, naast de architect ten behoeve van interieur èn exterieur (nieuwbouw en inrichting buitenruimte), gedacht worden aan de volgende elementen: elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties, constructie, brandveiligheid, duurzaamheid en bouwfysica (inclusief geluid).

Meer informatie vind je hier