Gemeente Maastricht: Groot Onderhoud Scharn, Vredeslaan en Vrijheidslaan EO

Gemeente Maastricht heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. Opruimingswerken

b. Grondwerk

c. Riolering

d. Fundering

e. Verharding

f. Markering

g. Verkeersmaatregelen

Het uit te voeren werk is gelegen in de wijk Scharn, en gelegen tussen de Wethouder van Caldenborghlaan, de Churchilllaan en de Gerechtigheidslaan in gemeente Maastricht.

Meer informatie vind je hier