Gemeente Maastricht gunt aanbesteding Wmo Service en bemiddeling voor half miljoen

Het betreft de ondersteunende dienstverlening aan de burger bij het realiseren van zijn hulp bij het huishouden (alfadienstverlening).

Deze dienstverlening bevat de volgende producten en diensten:
– bemiddeling, werving en beheer van bestand alfahulpen,
– doorbetaling, administratie en verantwoording van het PGB,
– gegevensverstrekking CAK ten behoeve van de eigen bijdrage,
– vergoeding van de verplichting tot loondoorbetaling bij ziekte,
– beheer van collectieve verzekeringen / vergoeding zaakschade,
– modelovereenkomsten en informatievoorziening,
– conflicthantering.

De vijf bedrijven die de aanbesteding hebben gewonnen zijn: GroenekruisDomicura HH BV uit Maastricht, Stichting Mosae Zorggroep uit Maastricht, Thuiszorg Groot Limburg uit Maastricht, Zuyderland Huishoudelijke Hulp uit Sittard en Stichting Alphatrots uit Sneek.

De totale waarde van de aanbesteding omvat 456.000 euro.