Aanbesteding gemeente Maastricht: Herinrichting Tapijn Maastricht Fase 1

Gemeente Maastricht heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
Deze procedure betreft de aanbesteding van ‘Herinrichting Tapijn Maastricht fase 1,  met nummer VIA2017061RvL.

De aanbesteding verloopt volgens de Nationale openbare procedure.

Deze paragraaf geeft globale informatie over de  inhoud van opdracht.

De opdracht bestaat uit één overeenkomst.

Voor een nadere beschrijving van de opdracht wordt verwezen naar bijgevoegd bestek met besteknummer W&G-11-2017.

Meer informatie vind je hier