Gemeente Maastricht: Inkoop natuursteen t.b.v. herinrichting Stationsstraat e.o. Maastricht

Gemeente Maastricht heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
Deze leidraad betreft de aanbesteding van de levering van natuursteen t.b.v. herinrichting Stationsstraat e.o. Maastricht,  met nummer VIA2017048LK.

Doel:

De gemeente Maastricht gaat de Stationsstraat en omgeving herinrichten en is daartoe momenteel bezig met de contractvoorbereiding. Hierbij worden de bestaande banden vervangen door natuursteen banden en (een deel van) de tegels vervangen door natuursteen tegels.

 

De gemeente verwacht voor eind april 2018 een aannemer te hebben gecontracteerd die in mei 2018 met de aanleg zal starten. Gezien de levertijden van het natuursteen en de kwaliteitseisen van de gemeente Maastricht zal medio mei 2018 30% per soort van de benodigde materialen beschikbaar moeten zijn.

Meer informatie vind je hier