Gemeente Maastricht: Levering en Service Autobanden

Gemeente Maastricht heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
De gemeente Maastricht wil ten behoeve van haar huidige wagenpark voertuigbanden aanschaffen (montage en vervanging). Het gaat hier om voertuigen die eigendom zijn van de gemeente. De focus ligt met name op de vrachtwagens en zware bestelwagens. Omdat de maximale inzetbaarheid van de voertuigen cruciaal is voor de bedrijfsvoering, stelt Stadsbeheer hoge eisen aan haar leveranciers.

Meer informatie vind je hier