Gemeente Maastricht: aanbesteding levering motorvoertuigen

Gemeente Maastricht heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
De opdracht die wordt aanbesteed betreft het afsluiten van vijf (5) overeenkomsten voor de levering van motorvoertuigen (5 percelen). Zie verder aanbestedingsleidraad VIA2017050 d.d. 8 september 2017.

Meer informatie vind je hier