Maastricht: aanbesteding voor de elektrotechnische en werktuigbouwkundige werken stadhuis

Gemeente Maastricht heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
openbare aanbesteding voor de elektrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden aan het stadhuis van de gemeente Maastricht.

Het stadhuis van Maastricht op de Markt is een van de belangrijkste rijksmonumenten van Nederland. De ziel van het stadhuis, uit het derde kwart van de 17e eeuw, is vastgelegd in de architectuur van het Hollands Classicisme, via een regime van orde, maat en symmetrie. Bewust kijkend naar het stadhuis van Amsterdam en met een Palladiaanse genialiteit heeft Pieter Post “een seer magnifick Stadthuys” ontworpen.

In opdracht van de gemeente Maastricht zal in het stadhuis een restauratie worden uitgevoerd. De start van het werk is vastgesteld op 1 maart 2016. De kern van deze opdracht omvatten de volgende werkzaamheden:

De installaties van het stadhuis zijn door de eeuwen heen, met tussenpozen veranderd en gerenoveerd. De in dit bestek omschreven renovatie bevat twee kernitems, te weten het verbeteren van het klimaat in de stijlkamers, zodat hier voor de gebruikers van de ruimten een goed (werk)klimaat ontstaat. Tevens wordt met deze verbetering van het klimaat de aanwezige kunst en monumentale behang en wandkleden beschermd tegen versnelde veroudering. Het tweede kernitem is de (gedeeltelijke) vervanging van de elektrotechnische installatie, zodat deze voldoet aan de huidige veiligheidseisen en normeringen.

Meer informatie vind je hier