Gemeente Maastricht: Onderhoud openbaar groen stadsdeel en in de

Gemeente Maastricht heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
Deze opdracht bestaat in hoofdzaak uit de volgende werkzaamheden:

• het onderhouden van houtachtige/kruidachtige gewassen (bosplantsoen, bodembedekkers, hagen en vaste planten).

• het onderhouden van grasvelden/grasvegetaties (grasvegetatie intensief, grasvegetatie extensief,

bermen, ruigten en oeverbeplanting).

• werkzaamheden van algemene aard (verkeersmaatregelen, materieel en mensen).

Deze aanbesteding is opgedeeld in twee percelen namelijk:

Perceel 1: Groenonderhoud Stadsdeel 1

De uitvoering van deze opdracht vindt plaats in de binnenstad (binnen de singels).

Perceel 2: Groenonderhoud Stadsdeel 3

De uitvoering van deze opdracht vindt plaats in Noord-Oost Maastricht.

De uit te voeren werkzaamheden zijn beschreven in bijgevoegde gelijknamige bestekken van ieder perceel en bijbehorende bijlagen.

Meer informatie vind je hier