Gemeente Maastricht: Reiniging en Inspectie Riolering Maastricht Zuid-Oost

Gemeente Maastricht heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
De opdracht betreft het reinigen van alle, en met een rijdende camera deels inspecteren (en rapporteren) van, riolen in het afstroomgebied Maastricht Zuid-oost, incl. bijkomende werken zoals verkeersvoorzieningen treffen, rijplaten leggen etc.. Voor een nadere beschrijving zie bestek met besteknummer RAW0009-99396.

Meer informatie vind je hier