Gemeente Maastricht: Renovatie artiestenvoorzieningen en publieke toiletgroepen theater a/h Vrijthof

Gemeente Maastricht heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
Voor een nadere beschrijving van de opdracht wordt verwezen naar bijgevoegd STABU bestek met besteknummer A2792-SB-V1-Algemeen welke een geheel vormt met deelbestek bouwkundig (nr. A2792-SB-V1-Bouwkundig) en deelbestek installaties (nr. 2017.005), hierna te noemen “bestek A2792-SB-V1”.

Meer informatie vind je hier