Gemeente Maastricht: renovatie Theater aan het Vrijthof (Papyruszaal)

Gemeente Maastricht heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
Deze leidraad betreft de aanbesteding voor het selecteren van een opdrachtnemer die als ‘total engineer’ een team van dienstverleners en onderaannemers met zich meebrengt voor het uitvoeren van de gewenste werkzaamheden in het kader van de herinrichting van de Papyruszaal Theater a/h Vrijthof te Maastricht en waarmee een overeenkomst wordt gesloten naar het model van ‘Design & Construct’. De aanbesteding verloopt volgens de Europese openbare procedure.

Meer informatie vind je hier