Gemeente Maastricht: Revisie en onderhoud Liften Hoge Brug

Gemeente Maastricht heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
De Liften Hoge Brug zijn samen met de brug in 2003 gebouwd. De gemeente Maastricht is voornemens om de revisie en het onderhoud aan de personenliften van de Hoge Brug in 2016 opnieuw aan te besteden omdat het huidige onderhoudscontract dan afloopt.

De Gemeente streeft met het prestatiecontract Liften Hoge Brug de volgende doelstellingen na:

1. het op niveau brengen van de technische kwaliteit van het systeem (reviseren);

2. het in stand houden (onderhouden) van een gegarandeerd service- en kwaliteitsniveau voor gebruikers (maximale betrouwbaarheid en beschikbaarheid);

3. het realiseren van een zo laag mogelijk kostenniveau voor de Gemeente, met prijszekerheid en transparantie in kosten;

4. representativiteit van de liftinstallaties;

5. naleving normen, wet- en regelgeving;

6. veiligheid, gezondheid en welzijn van gebruikers;

7. proactieve en dienstverlenende houding van de marktpartij van het prestatiecontract.

In de Prestatieovereenkomst zijn naast het onderhoud tevens de benodigde maatregelen meegenomen om te zorgen dat de liften binnen de contractperiode een optimale betrouwbaarheid en beschikbaarheid hebben.

Meer informatie vind je hier