Gemeente Maastricht: Tijdelijk beheer vastgoed

Gemeente Maastricht heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
De gemeente Maastricht heeft op dit moment verschillende opdrachtnemers ten behoeve van de in deze aanbesteding beschreven werkzaamheden. De vastgoedportefeuille binnen het beheer van team vastgoed omvat onder meer 10 gebouwen voor eigen huisvesting, 78 onderwijsgebouwen, 37 sociaal/culturele en maatschappelijke voorzieningen, 41 sportobjecten, 72 overige objecten (woningen 18, kantoren- en bedrijfsruimten 46 en winkels 8) (bron: Jaarrekening gemeente Maastricht 2015).

Het kan voorkomen dat vastgoedobjecten die in het verleden zijn verworven voor een bepaald doel niet meer passen in de vastgoedportefeuille. Deze objecten worden in de markt gezet. Gedurende de periode van leegstand tot aan verkoop/verhuur kan het voorkomen dat hier op tijdelijke basis het beheer wordt uitbesteed. Ook terreinen en gebouwen die zijn aangekocht in het kader van toekomstige projecten/grondexploitaties worden in afwachting van de herontwikkeling tijdelijk beheerd. Waarbij de gemeente zich steeds het recht voorbehoud om per object de afweging te maken om zelf een object tijdelijk te beheren/te verhuren.

Meer informatie vind je hier