Gemeente Peel en Maas: afvoer en verwerking diverse afvalstromen van het gemeentelijk milieupark

Gemeente Peel en Maas uit Panningen heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
De gemeente Peel en Maas wil d.m.v. deze aanbesteding komen tot overeenkomsten met ondernemingen, die binnen de eisen en wensen die zijn beschreven in de aanbestedingsdocumenten de navolgende afvalstromen van het milieupark Peel en Maas afvoeren en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften verwerken of laten verwerken:

– Grof huishoudelijk afval

– B-hout

– C-hout

– Puin

– Asbest

– Dakleer

De opdrachtnemers dienen bovendien de benodigde containers ter beschikking te stellen.

De overeenkomsten hebben een looptijd van in beginsel 1 jaar. De overeenkomsten kunnen optioneel driemaal verlengd worden met een periode van één jaar. De maximale looptijd bedraagt derhalve 4 jaar.

Meer informatie vind je hier