Gemeente Peel en Maas: onderhoud plantsoenen in de kernen Baarlo en Meijel

Gemeente Peel en Maas uit Panningen heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
De gemeente Peel en Maas wil d.m.v. deze aanbesteding komen tot een overeenkomst met één sociale onderneming, die binnen de eisen en wensen die zijn beschreven in dit document, het onderhoud van plantsoenen verzorgt in de kernen Baarlo en Meijel van de Gemeente Peel en Maas.

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 2½ jaar met 2 optionele verlengingen van telkens 1 jaar. De overeenkomst gaat in op 1 juni 2017 en eindigt uiterlijk – wanneer er van beide verlengingsopties gebruik wordt gemaakt – op 31 december 2021.

Meer informatie vind je hier