De gemeente Peel en Maas heeft een aanbesteding uitgeschreven voor de onkruidbeheersing op haar gemeentelijke verhardingen en het verwijderen van veegvuil voor een periode van ca. twee-en-een-half jaar. Deze periode vangt aan op 21 mei 2018 en loopt door tot en met 31 december 2020, met een mogelijkheid tot verlenging van 2 keer 1 jaar. In geval van de eerste mogelijkheid tot verlenging gebruik wordt gemaakt is de einddatum van de eerste verlenging 31 december 2021. Indien ook gebruik wordt gemaakt van de tweede verlenging dan wordt de einddatum 31 december 2022.

Gunningscriteria zijn Vaktechnische kwaliteit (17%), Organisatie werkzaamheden (17%), Duurzaamheid (6%) en prijs (60%).

Inschrijven op deze aanbesteding is mogelijk tot 5 april a.s. om 11.00 uur.