Gemeente Roermond: Europese aanbesteding kolkenreiniger gemeentelijke werf Roermond

Gemeente Roermond heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
De opdrachtgever heeft in het kader van onderhavige aanbesteding het voornemen een overeenkomst af te sluiten voor de levering van een vrachtwagen chassis met een afzetbare opbouw – kolkenzuiger.

De inschrijver is tevens hoofdaannemer en dient een bedrijf te zijn dat gespecialiseerd is in de opbouw van reinigingswagens

Meer informatie vind je hier