Gemeente Roermond: Parkeer Route Informatie Systeem PRIS Roermond

Gemeente Roermond heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
Ontwerpen leveren bouwen en meerjarig onderhouden van een Parkeer Route Informatie Systeem voor de gemeente Roermond.

Meer informatie vind je hier