De gemeente Roermond heeft een aanbesteding uitgeschreven voor de levering en het beheer van vakliteratuur en alle aanvullende werkzaamheden die hiermee gepaard gaan.

De looptijd van de opdracht is vastgesteld van 1 juli 2018 tot 1 januari 2021.

Beschrijving van de aanbesteding:

– Het leveren, beheren en verzorgen van vakliteratuur (boeken, E-books, abonnementen op kennissystemen/databanken, tijdschriften, losbladige uitgaven, dag- en weekbladen indien beschikbaar individuele artikelen uit tijdschriften en/of dagbladen, serie- en vervolgwerken en elektronische publicaties) incl. het verzorgen van naleveringen;

– Het aangaan, verlengen en/of opzeggen van abonnementen;

– Het wijzigen van abonnementsgegevens;

– Het bestellen van éénmalige uitgaven;

– Het controleren en betalen van facturen aan de uitgevers en de verzorging van de centrale

De gunningscriteria zijn kwaliteit (60%) en prijs (40%).

Inschrijven op deze aanbesteding kan tot 7 mei a.s. om 23.59 uur.