Gemeente Simpelveld zoekt bedrijf voor leerlingenvervoer

De opdracht bestaat uit het uitvoeren van het leerlingenvervoer van de gemeente Simpelveld. De uitvoering van het leerlingenvervoer vindt plaats op basis van de geldende verordening leerlingenvervoer; evenals op grond van het ter zake bepaalde in de wet op het primair onderwijs (WPO), de Wet op de expertisecentra (WEC), de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO).

Het leerlingenvervoer betreft (zittend) vervoer van leerlingen van een vast woon/verblijfsadres/opstapplaats naar een school voor (speciaal) primair onderwijs, (speciaal) voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs in diverse plaatsen en vice versa, evenals het vervoer van leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs naar- en van stageadressen. Voor een beperkt aantal leerlingen kan het vervoer (ook) in het weekend/vakanties plaatsvinden. Plaats van uitvoering betreft de aanbestedende gemeente en de rest van Nederland.

Gunningscriteria zijn kwaliteit (50%) en prijs (50%). Looptijd van het contract is drie jaar. De overeenkomst kan maximaal driemaal met een periode van één jaar verlengd worden.

Inschrijven kan tot 22 maart a.s. 10.00 uur.

Klik hier voor meer informatie over de aanbesteding.