Gemeente Sittard-Geleen: raamovereenkomst Wmo hulpmiddelen

De gemeente Sittard-Geleen heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
Levering en bijbehorende servicedienstverlening Wmo hulpmiddelen t.b.v. de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek.

Meer informatie vind je hier