Shared Service Centre Zuid Limburg zoekt ingenieursdiensten

gemeente Sittard-Geleen heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
Het shared service centre zuid Limburg (SSC-ZL) bestaande uit de gemeenten Sittard-Geleen, Heerlen & Maastricht en de provincie Limburg (kerndeelnemers) zijn voornemens om een Europese aanbesteding te doorlopen voor de inhuur van diensten zijnde ingenieursdiensten.

Ingenieurs adviesdiensten worden door de gehele organisatie ingehuurd. Naast interne analyse waarin is gekeken naar uitgaven en soort werkzaamheden zijn 2 markconsultaties uitgevoerd met een tiental huidige aanbieders, om tevens een beeld te krijgen van de omvang en ontwikkelingen binnen de aanbodzijde. Vanuit de interne informatie, de spend analyse 2012/2013 en mede op adviezen vanuit de markt, zijn alle werkzaamheden door het projectteam verdeeld in 4 percelen.

Door de verdeling in percelen, waarbij per perceel meerdere overeenkomsten worden afgesloten, wordt aan lokaal en regionaal MKB optimaal de mogelijkheid gegeven om op een perceel in te kunnen schrijven en voor nadere opdrachten in aanmerking te komen.

Meer informatie vind je hier