Gemeente Venlo: Groenonderhoud rayon West

Gemeente Venlo heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
Het werk betreft in hoofdzaak uit de volgende werkzaamheden:

– Grassen: maaien gazon en graskanten incl. bijmaaien en blad ruimen;

– Bosplantsoen, haag-, sier- en bodembedekkende beplantingen: snoeien, onkruidbeheersing en blad ruimen;

– Verhardingen (gesloten, elementen en ongebonden verhardingen incl goten): blad ruimen;

– Ongebonden verhardingen: groot onderhoud en blad ruimen.

Het onderhoud dient uitgevoerd te worden op basis van frequentie en beeldkwaliteit.

Meer informatie vind je hier