Gemeente Venlo: Leerlingenvervoer regio Noord-Limburg

Gemeente Venlo heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
De opdracht betreft het met ingang van 1 augustus 2017 vervoeren van leerlingen van 5 van de 6 opdrachtgevers op individuele dan wel collectieve basis ten behoeve van het basisonderwijs op grond van richting, speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en regulier onderwijs voor gehandicapte leerlingen. Het betreft het vervoer van leerlingen van het ophaaladres (thuisadres of het AZC) naar school, dan wel stageplaats of opvoedkundig centrum en logeerhuizen (en vice versa).

De gemeente Peel en Maas treedt op 1 augustus 2018 toe.

Er zijn twee aparte percelen (10 en 11) voor het vervoer met touringcar van scholen naar sportaccommodaties in de gemeente Venray en Venlo. Voor perceel 7a (Venray) wordt t.b.v. het vervoer naar de Islamitische school in Helmond ook een touringcar ingezet.

Meer informatie vind je hier