Gemeente Venlo: Martkverkenning modernisering gemeentelijke basisadministratie m-GBA / Basisregistratie personen (BRP)

Gemeente Venlo heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
Het betreft marktconsultatie als voorbereiding op een aanbesteding aangaande de modernisering van de GBA (gemeentelijke basisadministratie) met inachtneming dat de mGBA op termijn vervangen gaat worden door de BRP (basisregistratie personen).

Meer informatie vind je hier