BanenpleinLimburg wil Dynamisch Aankoop Systeem

Gemeente Venlo namens het samenwerkingsverband BanenpleinLimburg heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
BanenpleinLimburg is een samenwerkingsverband van 10 organisaties in Noord- en Midden-Limburg op het terrein van mobiliteit en externe inhuur.

Deze organisaties maken voor de inhuur van tijdelijk personeel gebruik van de website https://marktplaats.banenpleinlimburg.nl.

Meer informatie vind je hier