Gemeente Venlo: nieuwbouw sporthal volgens C2C-uitgangspunten

Gemeente Venlo heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
In Venlo-Zuid is een toenemende behoefte aan vierkante meters sportzaal voor het sportonderwijs van met name het basis- en speciaal onderwijs. Om aan deze behoefte te kunnen voldoen dienen een aantal bestaande accommodaties te worden verbeterd en moeten extra vierkante meters worden gerealiseerd. De bestaande gymzaal aan de Pastoor op Heijsstraat is afgeschreven en wordt daarom vervangen door een nieuwe dubbele gymzaal (sportzaal) waardoor tevens meer capaciteit en mogelijkheden ontstaan voor het sporten van zowel scholen als verenigingen in de wijk. Hierbij heeft de gemeente Venlo een hoog ambitieniveau op het gebied van Cradle to Cradle (C2C) en wil daarmee graag een voorbeeldfunctie vervullen.

Doelstellingen van dit project zijn:

1. het realiseren van een gezonde, prettige leer- en sportomgeving, ontworpen en gerealiseerd vanuit de C2C-benadering waaronder:

a. het realiseren en gebruiksklaar opleveren van een nieuwe C2C-geïnspireerde sportzaal van ca. 1.200 m² bruto vloeroppervlak

b. het realiseren en inrichten van de direct aangrenzende C2C-geinspireerde openbare buitenruimte met 24 parkeerplaatsen, rekening houdend met de C2C-uitgangspunten van het project

Meer informatie vind je hier