Gemeente Venlo: reinigen en inspecteren van vrijvervalrioleringen en bergbezinkvoorzieningen

Gemeente Venlo heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
De gemeente Venlo dient per 1 januari 2018 een nieuwe opdrachtnemer te selecteren voor het reinigen en inspecteren van haar vrijvervalrioleringen en bergbezinkvoorzieningen.

Het contract omvat circa 650 km riolering variërend van diameter 150 mm tot diameter 2.000 mm en 14 bergbezinkvoorzieningen. Voor een uitvoerige beschrijving van de opdracht wordt verwezen naar het bestek als opgenomen als bijlage van deze inschrijvingsleidraad.

Meer informatie vind je hier