De gemeente Venlo is voornemens het perceel Blok van Gendt in de wijk Q4 te verkopen aan een marktpartij, onder de voorwaarde dat deze partij de herontwikkelingsopgave (het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van een parkeervoorziening) voor eigen rekening en risico realiseert en exploiteert.

Op de locatie Blok van Gendt binnen gemeente Venlo ligt een herontwikkelingsopgave, welke bestaat uit het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van een parkeervoorziening. Aanvullend aan het programma van eisen heeft inschrijver de mogelijkheid om aanvullende gebruiksfuncties op het gebied van wonen of extra parkeerfaciliteiten toe te voegen. Andere functies worden niet toegestaan.

De minimale inschrijfsom voor het perceel bedraagt € 400.000,-. De looptijd in maanden is 12.

Inschrijven voor deze aanbesteding kan tot 10 oktober 2018, 11:00 uur.