Gemeente Venray: Parkeerbeheer

Gemeente Venray heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
Middels deze aanbesteding beoogt de gemeente Venray volledig ontzorgd te worden op het gebied van parkeerbeheer. De opdracht betreft diverse beheerswerkzaamheden in één Parkeergarage, de Gouden Leeuw, en op twee slagboomterreinen, te weten Blekersveld en Raadhuisplein. Daarnaast is de beheerder ook verantwoordelijk voor enkele activiteiten aangaande gebouwbeheer met betrekking tot het boven de Parkeergarage gelegen appartementencomplex.

De volgende werkzaamheden maken daarom onderdeel uit van de aanbesteding:

– Beheer van de parkeergarage de Gouden Leeuw

– Beheer van de slagboomterreinen Blekersveld en Raadhuisplein

– Geldinning en administratie

– Uitgifte van vergunningen, abonnementen en ontheffingen

– Contractbeheer van werkzaamheden door derden, waaronder

– het onderhoud van de parkeerapparatuur

– gebouw gerelateerde onderhoudswerkzaamheden

– Beheer van de centrumafsluiting en PRIS

Meer informatie vind je hier