Gemeente Venray: Raamovereenkomst leveren betonbuizen en -putten t.b.v. rioleringswerkzaamheden te Venray

Gemeente Venray heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
Raamovereenkomst leveren betonbuizen en -putten t.b.v. rioleringswerkzaamheden te Venray

Meer informatie vind je hier