Gemeente Voerendaal: Directie UAV en toezicht Reconstructie Ransdalerstraat te Ransdaal,

Gemeente Voerendaal heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
De gemeente Voerendaal gaat vanaf 2 oktober 2017 de Ransdalerstraat te Ransdaal reconstrueren. De gemeente wenst middels deze aanbesteding een partij te selecteren die namens de gemeente de Directie UAV en het toezicht op het Werk verzorgd. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de werkzaamheden conform bestek worden uitgevoerd van 2 oktober 2017 tot en met 27 juli 2018 exclusief onderhoudstermijn. De opdracht voor directie UAV en toezicht behelst derhalve deze periode en de volledige onderhoudstermijn conform bestek.

Meer informatie vind je hier