Gemeente Voerendaal gunt Gebrs. Kurvers (Voerendaal) opdracht van 1,3 miljoen euro

De aanbesteding kent een waarde van 1.340.900 euro.

Het werk betreft de boven- en ondergrondse reconstructie Bergseweg binnen de bebouwde kom. De Volledige reconstructie fietspaden buiten de bebouwde kom en groot asfaltonderhoud rijweg buiten de bebouwde kom. Het werk is gelegen tussen de kernen Kunrade en Ubachsberg in de gemeente Voerendaal.

Kengetallen
Aanbrengen hoofdriool ca. 1500 m
Aanbrengen asfaltverhardingen ca. 3300 ton
Aanbrengen elementenverhardingen ca. 8000 m2
Aanbrengen getrokken-betongoot ca. 3300 m1