Gemeente Voerendaal: Reconstructie Bergseweg Voerendaal

Gemeente Voerendaal heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
Boven- en ondergrondse reconstructie Bergseweg binnen de bebouwde kom. Volledige reconstructie fietspaden buiten de bebouwde kom en groot asfaltonderhoud rijweg buiten de bebouwde kom. Het werk is gelegen tussen de kernen Kunrade en Ubachsberg in de gemeente Voerendaal.

Meer informatie vind je hier