De gemeenten Roermond, Weert, Gennep en Venray gaan gezamenlijk het leveren en plaatsen van speel- en sport toestellen, de aanleg van natuurlijke speelterreinen en het aanbrengen van valondergronden onderbrengen in raamovereenkomsten. De inschrijvers voor de opdracht dienden speeltoestellen van hout, kunststof, staal, RVS en aluminium te kunnen leveren en plaatsen. Ze dienden een terrein op basis van het natuurlijk spelen principe te kunnen inrichten alsmede een ontwerp hiervoor te kunnen maken. De speeltoestellen dienden een natuurlijk karakter te hebben c.q. op te gaan in de natuur en omgeving. En ze dienden rubberen gietvloeren of kunstgras te kunnen aanbrengen.

Er schreven zich zes firma’s in voor de aanbesteding. Die werd gegund aan een groep ondernemers, bestaande uit Lappset Nederland (Yalp) uit Goor, KSP Kunstgras uit Lelystad, Kompan uit Heerewaarden, Donkergroen uit Sneek, BTL Realisatie uit Haaren en Boer Speeltoestellen uit Nieuwendijk.  Met de opdracht is een bedrag van 1,9 miljoen euro gemoeid.