Gennep, Roermond, Venray en Weert zoeken leverancier speeltoestellen

De gemeenten Gennep, Roermond, Venray en Weert gaan gezamenlijk het leveren en plaatsen van speel- en sport toestellen, de aanleg van natuurlijke speelterreinen en het aanbrengen van valondergronden onderbrengen in raamovereenkomsten. De gemeente Venray treedt op als penvoerder in de aanbesteding.

Inschrijven is mogelijk tot 16 april a.s. 11.05 uur.

Deze aanbesteding is opgesplitst in 3 percelen.
Perceel 1: traditioneel spelen
Inschrijver dient speeltoestellen op basis van hout, kunststof, staal, RVS en aluminium te kunnen leveren en plaatsen.

Perceel 2: Natuurlijk spelen
Inschrijver dient een terrein op basis van het natuurlijk spelen principe te kunnen inrichten alsmede het kunnen maken van een ontwerp hiervoor. De speeltoestellen dienen hierbij een natuurlijk karakter te hebben c.q. op te gaan in de natuur en omgeving.

Perceel 3: Valondergronden
Inschrijver dient valondergronden te kunnen leveren en aanbrengen van rubberen gietvloeren bestaande uit verlijmde kleine rubberen korrels, rubberen gietvloeren bestaande uit verlijmde rubberen snippers (natuurlijke uitstraling) kunstgras.

Leveringen:
De uitvoering van de opdracht is gepland vanaf het moment van inwerkingtreding van de raamovereenkomst, voorzien met ingang van 1 juni 2018 tot en met het einde van de raam-overeenkomst. De overeenkomst wordt gesloten door ondertekening van de raamovereenkomst door opdrachtnemer(s) en opdrachtgever.

Raamovereenkomst:
Dit beschrijvend document is opgesteld om voor perceel 1 en 2 elk drie partijen en voor perceel 3 één partij te contracteren. De looptijd van de overeenkomst is twee jaar met de eenzijdige optie tot verlenging, door de gemeenten, van de overeenkomst met eenmaal 2 jaar. De totale looptijd van de raamovereenkomst is maximaal 4 jaar.

De hierboven genoemde gemeenten zullen individueel een raamovereenkomst aangaan, per perceel met de partijen die de beste aanbieding hebben gedaan conform het gestelde in dit aanbestedingsdocument met bijbehorende bijlagen.

Klik hier voor meer informatie over de aanbesteding.