GGD Zuid Limburg: Levering elektrische brancardsystemen

GGD Zuid Limburg uit Geleen heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
De aanbestedende dienst is op zoek naar één leverancier die elektrische brancardsystemen kan leveren die het best aansluit bij de gestelde eisen en wensen zoals uitgevraagd in aanbestedingsdocument inclusief bijlagen. Inschrijver dient optioneel een aantal prijzen af te geven voor o.a. het inbouwen van de brancards in de ambulances en voor service en onderhoud.

Meer informatie vind je hier