Gilde Educatie activiteiten B.V. uit Roermond gaat participatiecursussen midden-Limburg verzorgen

Gilde Educatie activiteiten B.V. uit Roermond gaat voor midden-Limburg cursussen geven om mensen digi-wijs te maken en cursussen om mensen beter te laten participeren in de samenleving.

Het bedrijf heeft de opdracht gegund gekregen via de gemeente Roermond. De opdrachtgever van de opdracht is de gemeente Roermond namens de zeven Midden-Limburgse gemeenten (Weert, Nederweert, Leudal, Roerdalen, Maasgouw, Echt-Susteren en Roermond).

De gunning is voor een periode van 3 jaar vanaf 1 januari 2018, onder voorbehoud van het toekennen van educatiemiddelen door het Rijk aan de regio Midden-Limburg voor de periode 2019-2020.

Voor de uitvoering van de WEB ontvangt centrumgemeente Roermond voor de regio Midden-Limburg een specifieke uitkering van het Rijk. Voor de regio Midden-Limburg is het geschatte budget voor 2018 €677.067. Het definitieve budget 2018 wordt bekend rond november 2017.

De Opdracht betreft de inkoop van educatietrajecten in Midden-Limburg. Dit zijn trajecten die niet alleen gericht zijn op het leren van de Nederlandse taal, rekenen (waarbij inbegrepen digitale vaardigheden) maar ook op het stimuleren van participatie in de (lokale) samenleving.

AchtergrondLaage

Een goede beheersing van de Nederlandse taal en voldoende kunnen rekenen zijn basisvoorwaarden om mee te kunnen doen in de samenleving. Wie op basisniveau Nederlands kan spreken en schrijven en kan rekenen, kan zich beter redden in werk, in de opvoeding van zijn kinderen en in sociale contacten.

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Daarvan heeft 1,9 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven en dus taal. Als daarnaast gekeken wordt naar mensen die een achterstand hebben op het gebied van digitale vaardigheden dan stijgt het aantal mensen met onvoldoende basisvaardigheden naar 3 tot 4 miljoen Nederlanders.

In de regio Midden-Limburg is de laaggeletterdheid het hoogst in de gemeenten Roermond en Weert. In beide gemeenten ligt het percentage ruim boven het landelijk gemiddelde van 8% – 11%

De zeven samenwerkende gemeenten in Midden-Limburg willen daarom dat inwoners die door onvoldoende beheersing van de basisvaardigheden worden belemmerd om volwaardig deel te nemen aan de samenleving gebruik kunnen blijven maken van een divers en passend aanbod om hun basisvaardigheden te verbeteren. Binnen de regio Midden-Limburg willen we die ondersteuning bieden door formele taaltrajecten aan te bieden naast non-formele activiteiten.