Gilde Opleidingen zoekt ontwikkelaar Management Development programma

Gilde Opleidingen uit Roermond heeft een aanbesteding uitgeschreven. Het Regionaal Opleidingen Centrum zoekt een bedrijf voor de ontwikkeling en het beheer van een Management Development (MD) programma.

De opdracht bestaat uit twee delen:
Deel A
Stel het startniveau voor alle leidinggevenden in de organisatie vast (circa 60 personen), organiseer en adviseer het optimale (individuele) leer pad voor het MD programma.
Input (en ter beschikkingstelling door deelnemer) hiervoor zijn:
• Disc analyse
• 360 graden feedback
• Zelfreflectie

Deel B
Ontwikkel een leerprogramma waarmee de leidinggevenden zich kunnen ontwikkelen binnen de kaders van het leiderschapsprofiel. In het programma moeten alle vijf domeinen van het profiel herkenbaar zijn.
Het leerprogramma moet aansluiten bij:
• Het LSP-GO (Leiderschapsprofiel Gilde Opleidingen: zie bijlage 6).
• De reeds ingezette cultuurontwikkeling
• De strategische pijlers van de strategie van Gilde Opleidingen
• Project T eamkwaliteitsborging

De doorlooptijd is van april 2018 tot en met december 2019. De start van het programma is gepland aanvang tweede kwartaal 2018.

Er wordt gestart met een programma voor de teammanagers, hoofden, Managers Bedrijfsvoering en Onderwijs en de directeuren. Het programma dient voor 31-12-2019, te zijn afgerond. Hiermee borgen we dat het MD programma binnen de looptijd van de huidige strategische periode (2016-2020) zijn effect krijgt.

Er zijn ruim 11.000 studenten bij Gilde Opleidingen in het beroepsonderwijs ingeschreven. Daarnaast worden door 2.000 cursisten educatieve trajecten gevolgd. In totaal zijn er 1.063 mensen werkzaam (855 fte).

Inschrijven is mogelijk tot 5 maart a.s. om 12.30 uur. Klik hier voor de aanbesteding.