Wie? Accountscontrole voor Roerdalen, Maasgouw en MER en ICT-diensten voor diverse overheden

Opdrachtgever Opdracht Plaats Provincie
Gemeente Maastricht Europese niet-openbare aanbesteding met betrekking tot de raamovereenkomst voor de (mogelijke) inhuur van ICT diensten en ICT gerelateerde diensten voor de Provincie Limburg, de gemeente Heerlen, Sittard-Geleen, Maastricht en het SSC–ZL Maastricht Limburg
Gemeente Roerdalen mede namens de gemeente Maasgouw en de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER Accountantscontrole St Odilienberg Limburg