Handel: Provincie Limburg, BsGW en Veiligheidsregio Limburg-Noord schrijven overheidsopdrachten uit

Opdrachtgever Opdracht Plaats Provincie
Provincie Limburg Gebiedsregie sleutelprojecten IBA Parkstad Maastricht Limburg
Belastingsamenwerking voor Gemeenten en Waterschappen (BsGW) Accountantsdiensten Roermond Limburg
Veiligheidsregio Limburg-Noord aanschaf nieuw financieel systeem Venlo Limburg