Aanbesteding ademluchtapparatuur, Wmo-hulpmiddelen en raadsinformatiesysteem

Opdrachtgever Opdracht Plaats Provincie
Veiligheidsregio Limburg-Noord Verwerving ademluchtapparatuur en toebehoren Venlo Limburg
Gemeente Kerkrade, Raadhuis WMO-Hulpmiddelen 2017 voor de gemeenten Brunssum, Kerkrade, Landgraaf en Simpelveld Kerkrade Limburg
Gemeente Kerkrade, Raadhuis Europese aanbesteding Internet- Intranet en Raadsinformatiesysteem Kerkrade Limburg