Aanbesteding: Ontwerp en realisatie multifunctionele accommodatie Kerkrade West

Opdrachtgever Opdracht Plaats Provincie
Waterschapsbedrijf Limburg Vervangen rekken beluchting RWZI Hoensbroek Roermond Limburg
Gemeente Kerkrade, Raadhuis Nationale openbare aanbesteding voor het ontwerp en realisatie van de multifunctionele accommodatie Kerkrade West (MFA West) Kerkrade Limburg
Stichting Carmelcollege Europese aanbesteding Arbodienstverlening Hengelo Limburg