Heijmans Wegen B.V. uit Rosmalen wordt de aannemer van de herstructurering van de Kasrteellaan en Meezenbroekerweg in Heerlen. Voor het project hadden zich in totaal elf bedrijven ingeschreven. De totale kosten voor de werkzaamheden worden op 1.140.000 euro geschat.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

– het uitvoeren van opbreekwerk;

– het uitvoeren van grondwerk;

– het aanbrengen van leidingwerk;

– het aanbrengen van funderingen;

– het aanbrengen van verharding;

– het aanbrengen van wegbebakening;

– het toepassen van verkeersmaatregelen;

– het uitvoeren van overige werkzaamheden;