Heijmans Wegen (Geleen) mag voor 2,2 miljoen openbare ruimte winkelcentrum Stein herinrichten

De opdracht heeft een waarde van 2.289.800 euro. Gunning van het werk vond plaats op basis van EMVI-criteria (kwaliteit 10%, prijs 90%).

Het project bestaat uit het herinrichten van de openbare ruimte van het winkelcentrum Stein. Het werk is gelegen aan de Haalbrugskensweg, Stadhouderslaan en Dross. J. van Kesselstraat in Stein. Het winkelcentrum bestaat uit ongeveer 23.000 m2 oppervlakte.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. opruimwerkzaamheden; het opruimen van o.a. inrichtingselementen, verhardingen, beplantingen
b. grondwerkzaamehden; ontgraven funderingen en herprofileren oppervlakten
c. werkzaamheden aan riolering; het aanbrengen van HWA riool; deels nieuw DWA riool
d. bestratingswerkzaamheden; het verwerken van natuursteenbanden- en elementenverharding; het aanbrengen van BSS in diverse afmetingen en verbanden
e. plaatsing inrichtingselementen: plaatsen van meubilair, fietsklemmen, verkeersborden etc.
f. beplantingswerkzaamheden; planten van bomen en hagen
g. algemene werkzaamheden; wegomleidingen, communicatie, revisie en inspectiewerkzaamheden