Houben Mediatechniek BV Roermond wint opdracht AZM

Houben Mediatechniek BV uit Roermond heeft een aanbesteding gewonnen van het AZM in Maastricht.

Het gaat om het leveren van apparatuur en audiovisuele diensten voor drie en mogelijk vijf jaar.

Drie bedrijven schreven in. Prijzen zijn niet bekendgemaakt. Het AZM selecteerde op prijs en op kwaliteit.

Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen

Het azM is voornemens om de levering en bijbehorende dienstverlening van AV-middelen aan te besteden. Aanbestedende dienst poogt hiertoe een raamovereenkomst te sluiten met één ondernemer voor de duur van 3 jaar en 2 optiejaren.

De aanbesteding geschiedt volgens de openbare procedure (de openbare procedure is een aanbestedingsprocedure met maar één ronde, waarop iedere ondernemer mag inschrijven) conform de Europese richtlijn voor overheidsopdrachten 2004/18/EG en de daaruit voortvloeiende “Aanbestedingswet 2012” van 1 november 2012.