Houtens bedrijf levert regiesysteem WMO (dashboard) voor 4,5 ton aan Venlo

Solviteers Softwareontwikkeling B.V. mag een nieuw regiesysteem leveren voor de gemeente Venlo. Het bedrijf uit Houten kreeg de voorkeur boven vier andere bedrijven. Belangrijkste criteria in de gunning waren: kwaliteit (75%) en prijs (25%).

Met de opdracht is een bedrag van 450.000 euro gemoeid.

Onderstaand de aanleiding tot aanbesteding zoals die in de gunning vermeld staat.

Vanaf 1 januari 2015 zijn de verantwoordelijkheden en taken binnen het sociale domein uitgebreid met drie gedecentraliseerde taken (WMO 2015, Jeugdwet en Uitvoering Participatiewet).

Een belangrijk instrument in deze decentralisatieopgaven zijn de sociale wijkteams. De sociale wijkteams in de gemeente Venlo zijn onderverdeeld in kernteams en uitvoeringsteams. De kernteams vormen de spil in de toegang naar ondersteuning op het gebied van werk, wonen, welzijn ,zorg en veiligheid. Mensen die er (even) zelf niet uit komen, kunnen op één plaats terecht in hun wijk met hun vragen. Het sociale wijkteam is het vliegwiel voor sociale vernieuwing; meer kracht en zelfredzaamheid bij onze inwoners. Hierbij werken we vanuit het principe: 1 gezin-1 plan-1 regisseur’. Waarbij de regisseursrol is hierbij niet per definitie aan één functie is toebedeeld. Er is behoefte aan een Regiesysteem: voor o.a. het kunnen inzien van gegevens, het kunnen ontvangen, beoordelen en routeren van signalen en meldingen, het kunnen registreren van één dynamisch plan, het kunnen communiceren met betrokken professionals ,het ondersteunen van de uitvoeringsteams en het genereren van managementinformatie

Om de sociale wijkteams vanaf hun start medio 2014 te ondersteunen bij het registeren van plannen is binnen de gemeente Venlo een web formulier (Leefzorgplan) ontwikkeld voor het vastleggen van de gegevens in het zaaksysteem. Deze toepassing biedt niet alle gewenste functionaliteiten die van een Regiesysteem worden verwacht. Vandaar dat overgegaan wordt tot de aanbesteding van een Regiesysteem.