ing. Rene Franssen uit Vaals gaat grond kopen voor Waterschap Peel en Maasvallei

Ing. Rene Franssen taxatie en advies uit Vaals heeft een aanbesteding gewonnen van het Waterschap Peel en Maasvallei. Het gaat om een tijdelijke functie. Franssen gaat gronden kopen die nodig zijn voor dijkversterking. In totaal gaat het om circa 40 dossiers.

Op de klus schreven drie organisaties in. Geselecteerd werd op prijs (20%) en kwaliteit (80%). Franssen schreef in met een uurprijs van 80 euro.

Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen

Waterschap Peel en Maasvallei (WPM) verbetert de primaire waterkeringen in het noordelijke Maasdal zodat deze voldoen aan de wettelijke norm voor dijkveiligheid. Binnen de programmaorganisatie is behoefte aan extra capaciteit voor de rol van grondverwerver/rentmeester binnen diverse projecten. Wij zijn op zoek naar een ervaren grondverwerver die direct ingezet kan worden om de dijkversterkingsprojecten tijdelijk te ondersteunen. Het gaat om dijkversterkingsprojecten zowel in stedelijk als in landelijk gebied. De opdracht betreft het zelfstandig afhandelen van circa 35 tot 45 grondverwervingsdossiers met het doel overeenstemming te bereiken. De taken die hierbij horen zijn: – Het taxeren en bepalen van de (schade)vergoeding voor de verwerving van de benodigde gronden voor de dijkversterking; – Het onderhandelen met eigenaren en/of gebruikers van de benodigde gronden; – Het verwerven van gronden en/of het sluiten van overeenkomsten tot vestiging van beperkte (zakelijke) rechten en tijdelijk gebruiksregelingen voor primaire waterkeringen en werkstroken, met de daarbij behorende (schade)vergoeding; – Verantwoordelijk voor de notariële en financiële afhandeling en juridische beoordeling van overeenkomsten. Daarnaast adviseert en ondersteunt de grondverwerver de coördinator grondzaken, over grondzaken, schaderegelingen en verwervingskredieten.